Samhall AB

Samhall AB

Samhall producerar en kombination av kundnytta, samhällsnytta och medarbetarnytta som inget annat företag kommer i närheten av. Vi har ett tydligt och konkurrenskraftigt erbjudande på marknaden – baserat på våra medarbetares kompetens och förmågor – inom arbetsplats- och fastighetsservice, lager och logistik, städ och tvätt, tillverkning samt äldreservice.
Company size
10,001+ employees
Top employees at
Samhall AB
A
Annelie Näsström
Utbildningssamordnare
United States
M
Marina Zettergren
Områdeschef
United States
J
Johan Bryngelsso
Stf Region Manager
Cincinnati Area, KY

Companies, you might be interested in:

Samhällsvetenskapliga föreningen vid Stockholms universitet
Samhammer AG
Samhita Social Ventures
samhita Technologies pvt ltd
Samho Shoe Manufacturing Company
The most popular email templates:
Samhall AB’s email formatsPercentage
firstName_lastNamejane_doe@samhall.se83%
firstNameInitial.lastNameInitialj.d@samhall.se37%
firstName-lastNameInitialjane-d@samhall.se38%
firstNameInitial_lastNameInitialj_d@samhall.se84%
lastNameInitialfirstNameInitialdj@samhall.se76%
lastName.firstNameInitialdoe.j@samhall.se91%

Our Integration Partners

+ 13 more