Academedia

Academedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 300 medarbetare på våra drygt 650 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 176 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.
Headquarters
Stockholm, Stockholm
Company size
10,001+ employees
Top employees at
Academedia
j
judy sabalauskas
Retired
Baltimore, Maryland
m
marcos porto porto
porfessor
Diamantina Area, Brazil
H
Howard Mansfield
author
Melbourne, Australia

Companies, you might be interested in:

AcadeMedia Masters
ACADEMI (A Constellis Company)
Academia - the Technology Group
Academia Aiki Seishin Ryu
Academia Argüello Colegio Privado Trilingüe
The most popular email templates:
Academedia’s email formatsPercentage
firstName-lastNameInitialjane-d@academedia.se56%
lastNameInitial-firstNamed-jane@academedia.se31%
lastNamefirstNameInitialdoej@academedia.se53%
firstNameInitial-lastNamej-doe@academedia.se33%
lastNamedoe@academedia.se48%
firstNameInitial-lastNameInitialj-d@academedia.se57%

Our Integration Partners

+ 13 more