1. Resources >>
  2. Companies directory >>
  3. Mynet >>
  4. PhDElif SAKALTAŞ ARIYAK's email
P

PhDElif SAKALTAŞ ARIYAK's email

Dr. Biyoloji Öğretmeni at Mynet
Greensboro, North Carolina
PhDElif SAKALTAŞ ARIYAK's Contacts
sxxxxxxxxp@mynet.com
+1-xxx-xxx-6475
Takes 5 seconds to join, no credit card required
Education
Ankara Uni. Biyoloji Doktora mezunu, Biyoloji Ogretmeni at Ankara Üni.Fen Bil.Enst. Biyoloji ABD(Doktora/ PhD), Cumhuriyet Uni. Fen bil. Enst Biyoloji ABD(Y.li
Doktora, Zooloji/Entomoloji at Ankara Üniversitesi

Our Integration Partners

+ 13 more