1. Resources >>
  2. Companies directory >>
  3. Urbana Studenter
Urbana Studenter

Urbana Studenter

Urbana Studenter (US) är en studentorganisation vid Malmö högskola som riktar sig till studenter vid institutionen Urbana studier. US är en aktiv organisation som ständigt skapar nya spännande events vid Malmö högskola. US har under läsåret 2011/2012 bland annat arrangerat: - Bokorridoren 2012 - Examensfesten 2012 - US dagen - Sittning i Lund - Halloweenfest För mer info vänligen besök www.urbanastudenter.se!
Industry
Real Estate
Headquarters
Malmö, Skåne, Sweden
Company size
10-50 employees
The most popular email templates:
Urbana Studenter’s email formatsPercentage
lastName.firstNamedoe.jane@urbanastudenter.se66%
lastNamedoe@urbanastudenter.se69%
firstName.lastNamejane.doe@urbanastudenter.se48%
lastNameInitial-firstNameInitiald-j@urbanastudenter.se41%
firstNameInitiallastNamejdoe@urbanastudenter.se48%
lastNameInitial.firstNameInitiald.j@urbanastudenter.se73%

Our Integration Partners

+ 13 more