1. Resources >>
  2. Companies directory >>
  3. Urbana Studenter
Urbana Studenter

Urbana Studenter

Urbana Studenter (US) är en studentorganisation vid Malmö högskola som riktar sig till studenter vid institutionen Urbana studier. US är en aktiv organisation som ständigt skapar nya spännande events vid Malmö högskola. US har under läsåret 2011/2012 bland annat arrangerat:
Headquarters
Malmö, Skåne
Company size
10,001+ employees

Companies, you might be interested in:

Urbana University
URBANABLE
UrbanActive - collective intelligence
URBANADD Architects
UrbanAlps AG
The most popular email templates:
Urbana Studenter’s email formatsPercentage
lastName.firstNamedoe.jane@urbanastudenter.se66%
lastNamedoe@urbanastudenter.se69%
firstName.lastNamejane.doe@urbanastudenter.se48%
lastNameInitial-firstNameInitiald-j@urbanastudenter.se41%
firstNameInitiallastNamejdoe@urbanastudenter.se48%
lastNameInitial.firstNameInitiald.j@urbanastudenter.se73%

Our Integration Partners

+ 13 more