1. Resources >>
  2. Companies directory >>
  3. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevli, Bakanlığa bağlı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kurulmuştur. Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Kuruma bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzeri sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak. b) Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, düzenleme yapılması ve politika oluşturulması maksadıyla Bakanlığa teklifte bulunmak. c) Performans değerlendirmesi yapmak, rapor hazırlamak, değerlendirme sistematiği için her türlü alt yapıyı kurmak. ç) Kendisine bağlı sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığına ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak. d) Görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, müşterek çalışma yürütmek. e) Hastane hizmetleriyle ilgili yapılacak çalışmalarda gerekli komisyonları kurmak. f) Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek. g) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idarî ve malî hizmetleri yürütmek.
Headquarters
Balgat, Ankara
Company size
10,001+ employees
Top employees at
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
a
abdullah per
anestezist
Nevsehir, Turkey
S
Sibel Caymaz
Zonguldak İli Kamu Hastaneler Birliği
Istanbul, Turkey
M
Mehmet Fatih Gecer
Nukleer Tıp Uzmanı
Turkey

Companies, you might be interested in:

Türkiye Karate Federasyonu
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
Turkiye Noterler Birligi
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmaları - TUİÇ
The most popular email templates:
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’s email formatsPercentage
lastName.firstNamedoe.jane@tkhk.gov.tr58%
firstNameInitial.lastNamej.doe@tkhk.gov.tr30%
lastNamefirstNameInitialdoej@tkhk.gov.tr71%
lastNameInitial.firstNamed.jane@tkhk.gov.tr44%
lastNameInitialfirstNamedjane@tkhk.gov.tr63%
firstName-lastNameInitialjane-d@tkhk.gov.tr88%

Our Integration Partners

+ 13 more