1. Resources >>
  2. Companies directory >>
  3. Trondheim kommune
Trondheim kommune

Trondheim kommune

Trondheim kommune er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg.
Headquarters
Trondheim
Company size
10,001+ employees
Specialties
Helse og velferd, Kultur og næring, Oppvekst og utdanning, Finans, Byutvikling, Interne tjenster
Top employees at
Trondheim kommune
Å
Åge André Klefsåsvold
Legal Advisor
Bergen Area, Norway
A
Ailin Kjønnøy
Nursing Assistant
Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway
A
Alexander Kristoffersen
Tilkallingsvakt
Trondheim Area, Norway
A
Amin Said
Consultant
Sor-Trondelag County, Norway
A
Amund Aarvelta
Prosjektleder Campusprosjektet
Trondheim Area, Norway

Companies, you might be interested in:

Trone Brand Energy
Tronex International, Inc.
Tronic Extreme Limited
TRONIC LTD
TRONICO (groupe ALCEN)
The most popular email templates:
Trondheim kommune’s email formatsPercentage
lastNamefirstNameInitialdoej@trondheim.kommune.no40%
firstNameInitial.lastNameInitialj.d@trondheim.kommune.no93%
lastNamedoe@trondheim.kommune.no32%
firstNamelastNameInitialjaned@trondheim.kommune.no89%
lastName-firstNameInitialdoe-j@trondheim.kommune.no62%
lastName.firstNamedoe.jane@trondheim.kommune.no62%

Our Integration Partners

+ 13 more