1. Resources >>
  2. Companies directory >>
  3. Praktikertjänst AB
Praktikertjänst AB

Praktikertjänst AB

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Affärsmodellen är unik med 2 000 aktieägare som själva är verksamhetsansvariga på mottagningarna. Aktieägarna är tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, läkare, sjukgymnaster/fysioterapruter, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder, arbetsterapeuter, socionomer, kiropraktorer och dietister.
Headquarters
Stockholm
Company size
10,001+ employees
Specialties
Hälso- och sjukvård, Tandvård, Tandteknik

Companies, you might be interested in:

Praktikos BV
PraktikumAusland
Praktis Bulgaria DIY
Prakulinfomedia
Prakum.com
The most popular email templates:
Praktikertjänst AB’s email formatsPercentage
lastNamefirstNamedoejane@praktikertjanst.se61%
firstNameInitial_lastNamej_doe@praktikertjanst.se62%
firstName-lastNameInitialjane-d@praktikertjanst.se86%
firstNameInitiallastNameInitialjd@praktikertjanst.se48%
firstNamelastNamejanedoe@praktikertjanst.se74%
firstName_lastNamejane_doe@praktikertjanst.se30%

Our Integration Partners

+ 13 more