1. Resources >>
  2. Companies directory >>
  3. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

De NVZ is in 25 jaar tijd uitgegroeid tot een invloedrijke belangenbehartiger in de zorgsector. De vereniging zorgt ervoor dat de Nederlandse ziekenhuisbranche een krachtige branche is. Onze leden zijn vrijwel alle algemene ziekenhuizen en categorale instellingen als audiologische centra, kankercentra, revalidatiecentra, dialysecentra en radiotherapeutische instituten. Ons doel is om alle randvoorwaarden en waarborgen te creëren die onze leden nodig hebben om kwalitatief hoogwaardige en doelmatige medisch-specialistische zorg aan patiënten te verlenen. Voor de NVZ gaat het hierbij om zorg die in medisch opzicht tot het best mogelijke resultaat leidt. Wij helpen hieraan mee door beleid te ontwikkelen; door uit te spreken hoe ziekenhuizen over belangrijke ontwikkelingen in de zorg denken; door uitleg te geven aan de politiek; en door het initiatief te nemen veldpartijen en stakeholders bij elkaar te brengen om samen tot praktische en hanteerbare oplossingen te komen. Opgericht op 19 december 1991. Het zorglandschap is sinds die tijd sterk veranderd. De meest in het oog springende verandering is dat de overheid zich meer en meer terugtrekt en stimuleert dat patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid nemen. Kwaliteit van zorg wordt meer en meer gevraagd. Het zichtbaar maken van die kwaliteit, het meetbaar maken van de zorg en inzicht geven in de diversiteit van ziekenhuizen en zorginstellingen staat dan ook bovenaan de agenda van de NVZ.
Industry
Hospital & Health Care
Specialties
ziekenhuizen, revalidatiecentra, gezondheidszorg
Headquarters
Utrecht, Netherlands
Company size
100-200 employees

Our Integration Partners

+ 13 more