1. Resources >>
  2. Companies directory >>
  3. Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)
Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)

Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)

Dutch Private Equity & Venture Capital Association De NVP is de brancheorganisatie van participatiemaatschappijen in Nederland en vertegenwoordigt 90% van het private equity en venture capital vermogen onder beheer in Nederland. De NVP telt ruim 85 aangesloten participatiemaatschappijen en ruim 90 geassocieerde leden, die beroeps- of bedrijfsmatig bij dit soort investeringen betrokken zijn. De activiteiten van de NVP bestaan uit belangenbehartiging, onderzoek & informatie en activiteiten & opleidingen voor de leden. De doelen van de NVP zijn: - Het investeringsklimaat voor participatiemaatschappijen in Nederland bevorderen; - De bekendheid en het imago van participatiemaatschappijen verbeteren en de rol en het nut toelichten bij relevante stakeholders; - Ondernemers informeren over de mogelijkheden van participatiemaatschappijen bij ondernemingsfinanciering; - Professionele beleggers informeren over de mogelijkheden om te beleggen in fondsen van participatiemaatschappijen; - Bijdragen aan verdere professionalisering van de sector. De NVP is het aanspreekpunt voor iedereen die meer wil weten over private equity en venture capital. De NVP is opgericht in 1984. Zij is lid van VNO-NCW en Invest Europe.
Industry
Financial Services
Headquarters
Amsterdam, Netherlands
Company size
1-10 employees
The most popular email templates:
Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)’s email formatsPercentage
firstName.lastNamejane.doe@nvp.nl88%
firstNamelastNamejanedoe@nvp.nl74%
lastNameInitial.firstNameInitiald.j@nvp.nl55%
lastNamefirstNamedoejane@nvp.nl52%
lastNameInitial_firstNameInitiald_j@nvp.nl93%
firstNameInitial.lastNamej.doe@nvp.nl76%

Our Integration Partners

+ 13 more