1. Resources >>
  2. Companies directory >>
  3. Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen

Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen

De Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen - NVD - is het grootste secretaressenetwerk van Nederland. Een vereniging van en voor directiesecretaressen, managementassistenten, assistants to the board, executive secretaries, executive assistants, personal assistants en officemanagers. De NVD richt zich op het persoonlijk functioneren van de leden bij het uitoefenen van hun functie. De NVD geeft haar leden kansen om kennis en vaardigheden op het eigen vakgebied bij te houden, te verbreden en te vernieuwen. Dit gebeurt door het organiseren van landelijke en regionale bijeenkomsten van kwalitatief hoog niveau. De programma’s betreffen het vakgebied, zijn maatschappijgericht en hebben een educatief karakter. Daarnaast heeft de NVD een duidelijke netwerkfunctie: bijeenkomsten en netwerkborrels werken goed als plekken van ontmoeting. Leden kunnen ervaringen uitwisselen en elkaar adviezen geven.
Industry
Nonprofit Organization Management
Company size
500-1000 employees
The most popular email templates:
Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen’s email formatsPercentage
firstNameInitial_lastNamej_doe@nvdsecretaresse.nl51%
lastName_firstNamedoe_jane@nvdsecretaresse.nl47%
firstNameInitiallastNameInitialjd@nvdsecretaresse.nl67%
lastName.firstNameInitialdoe.j@nvdsecretaresse.nl30%
firstNameInitial_lastNameInitialj_d@nvdsecretaresse.nl48%
lastName-firstNameInitialdoe-j@nvdsecretaresse.nl49%

Our Integration Partners

+ 13 more