1. Resources >>
  2. Companies directory >>
  3. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for udsatte borgere i vores samfund. Ministeriet skal sikre, at kommuner og regioner får mere for mindre og mere af det, som virker effektfuldt for borgerne. Ministeriets forretningsområde dækker den centrale forvaltning af det sociale servicesystem samt opgaver vedrørende ligestilling, integration og familieret. Ministeriets koncern består af departementet, Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Mission Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold opgaver er flerstrengede og omfatter både fx juridisk sagsbehandling og praksisundersøgelser i Ankestyrelsen, policy udvikling i departementet og projekt- og implementeringsarbejde i Socialstyrelsen. Med den fælles strategi for ministeriet, giver vi ministeren og Folketinget det bedste grundlag for en virkningsfuld social- og integrationspolitik til gavn for borgerne. Strategiske mål Som koncern har vi sat os tre strategiske mål for vores arbejde: - Altid vidensbaseret: Vores tiltag bygger på bedste viden om, hvad der virker, og hvorfor det virker. - Optimal ressourceudnyttelse: Vi udnytter de økonomiske ressourcer med størst mulig effekt. - Intentioner bliver til virkelighed: I samarbejde med centrale aktører sikrer vi, at regler og indsatser implementeres.
Headquarters
Copenhagen
Company size
10,001+ employees

Companies, you might be interested in:

Ministerio da Agricultura
Ministério da Cultura
Ministério da Defesa
Ministério da Defesa Nacional
Ministério da Educação
The most popular email templates:
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold’s email formatsPercentage
firstNamelastNamejanedoe@sm.dk85%
firstNameInitial.lastNameInitialj.d@sm.dk94%
lastName_firstNamedoe_jane@sm.dk79%
firstNameInitial-lastNameInitialj-d@sm.dk46%
firstName.lastNamejane.doe@sm.dk74%
lastNameInitial.firstNameInitiald.j@sm.dk54%

Our Integration Partners

+ 13 more