1. Resources >>
  2. Companies directory >>
  3. Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Dat doen we samen met partners zoals gemeenten, burgers en bedrijven, maar ook rechtstreeks door in te grijpen in het leven van mensen. Veiligheid en Justitie bestaat uit vijf gespecialiseerde diensten met elk een eigen werkterrein: De Raad voor de Kinderbescherming grijpt in als het ouderlijk gezag faalt en vrijwillige hulpverlening geen uitkomst meer biedt, het Centraal Justitieel Incasso Bureau int boetes en probeert het signaal af te geven dat iemand zijn gedrag in het verkeer moet veranderen en de Dienst Justitiële Inrichtingen heeft als taak vrijheidsstraffen en maatregelen uit te voeren die door rechters aan veroordeelden zijn opgelegd. Het Nederlands Forensisch Instituut draagt er in strafzaken aan bij dat de waarheid vastgesteld kan worden en het bestuursdepartement in Den Haag ondersteunt de collega’s met concrete adviezen en wetgeving.
Headquarters
Den Haag
Company size
10,001+ employees
Specialties
Recht en Veiligheid, Wetgeving, Slachtofferzorg, Kinderbescherming, Jeugd, Criminaliteitspreventie, Aanpak georganiseerde criminaliteit, Versterking slagkracht professionals, Versterking rechtstaat, Waarheidsvinding

Companies, you might be interested in:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van OCW
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
The most popular email templates:
Ministerie van Justitie en Veiligheid’s email formatsPercentage
lastName-firstNameInitialdoe-j@rijksoverheid.nl85%
lastNameInitial-firstNamed-jane@rijksoverheid.nl47%
lastNamefirstNamedoejane@rijksoverheid.nl63%
firstNameInitiallastNamejdoe@rijksoverheid.nl71%
firstNameInitial_lastNamej_doe@rijksoverheid.nl91%
lastName.firstNamedoe.jane@rijksoverheid.nl60%

Our Integration Partners

+ 13 more