1. Resources >>
  2. Companies directory >>
  3. Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Milieu.
Headquarters
Den Haag, Zuid-Holland
Company size
10,001+ employees
Specialties
transport, verkeer, overheid, waterbeheer, rijkswaterstaat, beleid, wegen, water management, public works, roads, infrastructuur, infrastructure, milieu, environment, ruimte
Top employees at
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
M
Marcel Jansen
Senior adviseur
Rotterdam Area, Netherlands
I
Inge Lardinois
Afdelingshoofd Programmering Waterbeleid
The Hague Area, Netherlands
R
Rob Bouman
Senior beleidscoordinator directie Gebieden en Projecten
The Hague Area, Netherlands
D
Dick Bres
Senior beleidsadviseur Nationale Omgevingsvisie
The Hague Area, Netherlands
R
René Bentschap Knook
Adviseur / Senior centraal functioneel beheerder
The Hague Area, Netherlands

Companies, you might be interested in:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministerie van OCW
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
The most popular email templates:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu’s email formatsPercentage
lastNameInitial-firstNameInitiald-j@rijksoverheid.nl58%
lastNameInitial.firstNameInitiald.j@rijksoverheid.nl42%
firstNameInitial.lastNamej.doe@rijksoverheid.nl44%
lastNameInitial-firstNamed-jane@rijksoverheid.nl45%
firstNameInitial-lastNameInitialj-d@rijksoverheid.nl33%
lastName_firstNamedoe_jane@rijksoverheid.nl51%

Our Integration Partners

+ 13 more