1. Resources >>
  2. Companies directory >>
  3. Lyngnes & Fjesme Consulting Group
Lyngnes & Fjesme Consulting Group

Lyngnes & Fjesme Consulting Group

Lyngnes & Fjesme Consulting Group er en gruppering av frittstående konsulentselskaper med fagfelt fra statsvitenskap via datautviklere til markedsførere og økonomer. Lyngnes & Fjesme Consulting Group bistår private selskaper, offentlige selskaper, offentlige virksomheter og veldedige foreninger, med å realisere sitt fulle potensial og sånn nå virksomhetens visjoner og målsetninger. Over det siste 10`året har vi nettverket, bygd og utviklet allianser, kartlagt bransjer, fulgt med på trender og gjennomført undersøkelser. For å utvikle en organisasjon, akkurat for formålet med å realisere våre klienters fulle potensial. Hovedkvarteret er foreløpig i Oslo, men lokaliseringen vil variere i forhold til hvor vi som virksomhet til enhver tid har størst vekst og hvor en slik funksjon har størst nytteverdi. Lyngnes & Fjesme arbeider kontinuerlig med å rekruttere inn unik såvel som komplementerende kompetanse, slik at vi til enhver tid kan levere det teamet som er best egnet til å bistå klienten med det behovet klienten har, der klienten er.
Headquarters
Oslo
Company size
10,001+ employees

Companies, you might be interested in:

Lyngsoe Systems
Lynguent, Inc
Lynk & Co
The most popular email templates:
Lyngnes & Fjesme Consulting Group’s email formatsPercentage
firstName-lastNamejane-doe@lyngnesfjesme.no58%
lastName_firstNameInitialdoe_j@lyngnesfjesme.no73%
lastNameInitialfirstNamedjane@lyngnesfjesme.no39%
firstName_lastNameInitialjane_d@lyngnesfjesme.no87%
firstNamelastNameInitialjaned@lyngnesfjesme.no31%
firstNameInitial.lastNameInitialj.d@lyngnesfjesme.no89%

Our Integration Partners

+ 13 more