LCloud

LCloud

LCloud is a company based in Warsaw, specializing in designing, migrating and building infrastructure in the Amazon Web Services environment, focusing on the maximum use of its capabilities. The first Polish Amazon partner in the Advanced status. During the last 10 years of our activity, we have completed over 200 projects for the needs of the American and Western European markets. Our clients include such brands as Sharp, The Guardian, and Nutricia. Today, we are expanding our operations on the Polish market, thus responding to its growing needs and high interest in innovative solutions. The LCloud team consists of experts from Poland and Ukraine certified by Amazon. We have many years of unique design experience in working with the most advanced AWS services. We test all the new products launched by Amazon to use in customer implementations. We have accumulated over the years competences that allow us to implement the most advanced and modern projects. LCloud spółka z siedzibą w Warszawie, specjalizująca się w projektowaniu, migracji i budowie infrastruktury w środowisku Amazon Web Services, z nastawieniem na maksymalne wykorzystanie jego możliwości. Pierwszy polski partner Amazona w statusie Advanced. W czasie minionych 10 lat działalności zrealizowaliśmy ponad 200 projektów na potrzeby rynków amerykańskiego i zachodnioeuropejskiego. Wśród naszych klientów znajdują się takie marki jak Sharp, The Guardian, czy Nutricia. Dziś rozwijamy swoją działalność na polskim rynku, odpowiadając tym samym na jego rosnące potrzeby i duże zainteresowanie innowacyjnymi rozwiązaniami. Zespół LCloud tworzą certyfikowani przez Amazona eksperci z Polski i Ukrainy. Posiadamy wieloletnie, unikatowe doświadczenie projektowe w pracy z najbardziej zaawansowanymi usługami AWS. Testujemy wszystkie nowości wprowadzane na rynek przez Amazon, by wykorzystać je we wdrożeniach dla klientów. Zgromadziliśmy przez lata kompetencje, dzięki którym jesteśmy w stanie zrealizować najbardziej zaawansowane i najnowocześniejesze projekty.
Headquarters
Warsaw, mazowieckie
Company size
10,001+ employees
Specialties
cloud computing, Amazon Web Services, Docker, Serverless
Top employees at
LCloud
O
Oleg Dubyk
DevOps
Украина

Companies, you might be interested in:

LCM Company
LCM Environmental
LCM Global Partners, LLC
LCM Security Inc.
LCMC Health
The most popular email templates:
LCloud’s email formatsPercentage
lastNameInitial_firstNamed_jane@lcloud.pl86%
firstNamelastNameInitialjaned@lcloud.pl61%
lastNameInitial-firstNameInitiald-j@lcloud.pl69%
firstName.lastNamejane.doe@lcloud.pl71%
firstNameInitial-lastNamej-doe@lcloud.pl44%
firstNameInitial_lastNamej_doe@lcloud.pl32%

Our Integration Partners

+ 13 more