1. Resources >>
  2. Companies directory >>
  3. Kadir Has University
Kadir Has University

Kadir Has University

Kadir Has Üniversitesi temellerini, varlığını eğitime adamış kurucusu Kadir Has beyefendinin "Vatan Borcu Ödüyorum"​ felsefesi üzerine bina etmiştir. Bu ifadeden hareketle ülkemizin eğitimine, gelişimine ve ilerlemesine; yenilikçi, demokratik düşünce ve eylemin önünü açan araştırmalarla ve evrensel kalitede akademik çalışmalarla katkıda bulunmak ana hedefimizdir. Amacımız, dünyanın ileri gelen üniversitelerine koşut bir eğitim, araştırma ve tartışma ortamı sağlamaktır. Öğrencilerimizin disiplinlerarası donanım ile yetiştirilmeleri, geleceğe hazırlanırken sosyal ve kültürel alanlarda gelişimlerini sürekli kılmaları, doğruyu ararken çok yönlü değerlendirme yapmayı öğrenmeleri hedeflerimizin başında gelmektedir. Kadir Has Üniversitesi felsefesinin özü kendine güvenen, sorgulayan, tüm görüşleri önemseyip hoşgörü ile değerlendirebilen, ulusal ve uluslararası işbirliklerine açık öğrencilerimizin her düzeyde başarılı ve mutlu bireyler olarak toplumda öncü olmalarıdır.
Industry
Higher Education
Company size
500-1000 employees
The most popular email templates:
Kadir Has University’s email formatsPercentage
lastNameInitialfirstNameInitialdj@khas.edu.tr88%
firstName.lastNameInitialjane.d@khas.edu.tr56%
firstNameInitial-lastNamej-doe@khas.edu.tr76%
firstNameInitial.lastNamej.doe@khas.edu.tr39%
firstName-lastNamejane-doe@khas.edu.tr90%
lastNameInitial.firstNameInitiald.j@khas.edu.tr90%

Our Integration Partners

+ 13 more