1. Resources >>
  2. Companies directory >>
  3. ISACA Lithuanian Chapter
ISACA Lithuanian Chapter

ISACA Lithuanian Chapter

Tarptautinės Informacinių Sistemų Audito ir Valdymo Asociacijos (ISACA) skyrius Lietuvoje buvo įkurtas 2002 metais. Skyrius vienija eilę Lietuvos IT verslo, konsultacinių įmonių ir bankų IT specialistų, siekiančių kelti IT vadybos lygį Lietuvoje. ISACA Lietuvoje skleidžia žinias apie CobIT standartą, padeda specialistams siekti CISA, CISM, CGEIT, CRISC sertifikacijos, bei stengiasi užtikrinti ir kelti šalyje atliekamo IT audito kokybę.
Industry
Information Technology and Services
Specialties
IT auditas, IT sauga, IT audit, IT security, IT governance, IT controls, COBIT, RiskIT, ValIT, CISA, CISM, CGEIT, CRISC
Headquarters
Vilnius, Republic of Lithuania
Company size
100-200 employees
The most popular email templates:
ISACA Lithuanian Chapter’s email formatsPercentage
lastNamefirstNameInitialdoej@isaca.lt88%
firstName-lastNamejane-doe@isaca.lt90%
lastNameInitial_firstNameInitiald_j@isaca.lt85%
lastName_firstNamedoe_jane@isaca.lt62%
lastName.firstNamedoe.jane@isaca.lt33%
firstName.lastNameInitialjane.d@isaca.lt48%

Our Integration Partners

+ 13 more