1. Resources >>
  2. Companies directory >>
  3. Handelsbanken i Sverige
Handelsbanken i Sverige

Handelsbanken i Sverige

Den personliga kontakten mellan människor är utgångspunkten för lyckade bankaffärer. Tycker vi. Det har vi tyckt sedan 1871, när banken grundades. De goda relationerna är förmodligen anledningen till att vi fortsätter vara en stabil bank år efter år, med framgångsrika affärer och nöjda kunder.
Headquarters
Stockholm, n.a.
Company size
10,001+ employees
Specialties
Private Banking, Corporate Banking, Financing, Mortgage loans, Investment Banking, Cash Management, Asset Management, Trading, Investments, Life Insurance

Companies, you might be interested in:

Handelsbanken in Nederland
Handelsbanken in the UK
Handelsbanken Suomi
Handelsbanken Wealth Management
Handelsblatt
The most popular email templates:
Handelsbanken i Sverige’s email formatsPercentage
lastNamefirstNameInitialdoej@handelsbanken.se74%
firstName_lastNameInitialjane_d@handelsbanken.se80%
lastNameInitialfirstNameInitialdj@handelsbanken.se93%
firstNameInitiallastNameInitialjd@handelsbanken.se41%
firstNameInitial_lastNameInitialj_d@handelsbanken.se91%
lastNameInitial.firstNameInitiald.j@handelsbanken.se76%

Our Integration Partners

+ 13 more